Examination

Examination

  • Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet Rektor har 2015-12-17 beslutat om reviderade regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet. Beslutet gäller från och med 2016-01-01 och ersätter tidigare beslut fattat av rektor 2013-06-19 (dnr SU FV-1.1.2-1931-13). Tidigare regler återfinns nedan under Bifogade filer.